مطالعات دیپلماسی وحدت امت اسلامی (DSUMU) - کاربران