مطالعات دیپلماسی وحدت امت اسلامی (DSUMU) - اهداف و چشم انداز